Ara 29

İnternet ve cep telefonu üzerinden ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilecek. Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin bu iletileri almayı reddedebilecek. “Ret” talebinin ardından hizmet sağlayıcı 3 iş günü içinde alıcıya bu iletileri göndermeyi durdurmak zorunda olacak.

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Tasarı, elektronik araçlarla yapılan sözleşmelerde bilgi verme hizmeti sunanlara yönelik bazı yükümlülükler getiriyor. Elektronik hizmetin alıcısının, satın alacağı mal ya da hizmeti tanıyabilmesi ve onu yanıltabilecek bilgilerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Tasarı, istenmeyen elektronik postalara ilişkin de önemli düzenlemeler içeriyor.

Tasarıya göre, hizmet sağlayıcıları (Bilgi toplumu hizmeti sağlayan gerçek ya da tüzel kişiler), elektronik iletişim araçlarıyla bir sözleşmenin yapılmasından önce, ticari ve mesleki faaliyetlerine ilişkin bir sicil numarası, sicil numarası yoksa kendisinin tanınmasını sağlayacak diğer bilgileri sunacak.

Hizmet sağlayıcı, varsa mensubu olduğu meslek odası ile meslekle ilgili davranış kurallarını ve bunlara elektronik olarak ne şekilde ulaşılabileceğini belirtecek.

-SİPARİŞLER-

Alıcının, siparişini elektronik iletişim araçlarıyla vermiş olması halinde, hizmet sağlayıcı, siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin girilmesinden önce, ödenecek toplam bedel de dahil olmak üzere, sözleşmenin şartlarının alıcı tarafından açıkça görülmesini sağlayacak.

Hizmet sağlayıcı, alıcının siparişini aldığını elektronik iletişim araçlarıyla teyit edecek, sipariş verilmeden önce alıcıya, veri giriş hatalarını belirleyebilmesi ve düzeltebilmesi için uygun, etkili ve erişilebilir teknik araçları sunacak.

-TİCARİ İLETİŞİM-

Ticari iletişimin ve bu iletişimin adına yapıldığı gerçek ya da tüzel kişinin açıkça belirlenebilir olmasını sağlayan bilgiler sunulacak.

İndirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlı yarışma veya oyunların nitelikleri açıkça belirlenebilir olacak, bunlara katılımın ve faydalanmanın şartları açık ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde anlaşılır olması gerekecek.

-TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERME ŞARTI-

Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilecek. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilecek. Esnaf ve tacirlere önceden onay alınmaksızın ticari elektronik iletiler gönderilebilecek.

Ticari elektronik iletinin içeriğinin, alıcıdan alınan onaya uygun olması gerekecek. İletide, göndericinin tanınmasını sağlayan bilgiler ile haberleşmenin türüne bağlı olarak telefon numarası, faks numarası, kısa mesaj numarası ve elektronik posta adresi gibi erişilebilir durumdaki iletişim bilgileri yer alacak.

İletide, haberleşmenin türüne bağlı olarak, iletinin konusu, amacı ve başkası adına yapılması halinde kimin adına yapıldığına ilişkin bilgilere de yer verilecek.

-ELEKTRONİK İLETİYİ REDDETME HAKKI-

Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilecek.

Gönderici, ret bildiriminin, elektronik iletişim araçlarıyla kolay ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlamakla ve gönderdiği iletide buna ilişkin gerekli bilgileri sunmakla yükümlü olacak. Ret talebin ulaşmasının ardından gönderici, üç iş günü içinde alıcıya elektronik ileti göndermeyi durduracak.

-ÖN BELLEĞE ALMADAN DOLAYI SORUMLULUK-

Bilgi toplumu hizmetlerinden (Fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, bedelli ya da bedelsiz olarak elektronik ortamda yerine getirilen çevrim içi hizmetleri) yararlananlar tarafından sağlanan bilgilerin, bir iletişim ağında aktarımına aracılık eden hizmet sağlayıcıları, sadece daha etkin bir aktarım amacıyla, bu bilgilerin ön bellekte otomatik olarak ve geçici bir süreyle saklanmasından dolayı sorumlu tutulamayacak.

Ancak söz konusu hizmet sağlayıcıları, “Bu bilgilerde herhangi bir değişiklik yapmamış olması, bilgiye erişim ve bilgilerin güncellenmesi ile ilgili kurallara uyması, ön belleğe alma işlemi için teknolojik bir zorunluluk olarak verinin geçici süreyle elde edilmesi işlemi dışında iletişime hukuka aykırı olarak müdahale etmemesi ve bu bilgilerin asıl kaynağından kaldırıldığını veya idari ya da adli bir yolla erişiminin engellenmesi kararı verildiğini öğrendiğinde bu bilgileri gecikmeksizin ön bellekten kaldırması veya erişimi engellemesi” şartlarına uymak zorunda olacak.

-KİŞİSEL VERİLER KORUNACAK-

Hizmet sağlayıcı, yapmış olduğu işlemler nedeniyle elde ettiği kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumlu olacak. Kişisel verileri, ilgili kişinin onayı olmaksızın üçüncü kişilere iletemeyecek ve başka amaçlarla kullanamayacak.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, kanunun uygulanması ile ilgili her türlü tedbiri almaya ve denetimi yapmaya yetkili olacak.

Bakanlıkça görevlendirilen denetim elemanları, her türlü bilgi, belge ve defterleri istemeye, bunları incelemeye ve örneklerini almaya, ilgililerden yazılı ve sözlü bilgi almaya yetkili olacak.

-YAPTIRIMLAR-

Kanundaki yükümlülükleri yerine getirmeyen ya da şartları uygulamayanlar hakkında, 1000 ile 100 bin lira arasında değişen cezalar uygulanacak.

Ticari elektronik iletiler, bir defada birden fazla kimseye, onayları alınmadan alıcılara gönderilmesi halinde, uygun görülen para cezası, 10 katına kadar arttırılarak uygulanabilecek.

Abone ve kullanıcılarla, önceden izinleri alınmaksızın otomatik arama makineleri, fakslar, elektronik posta, kısa mesaj gibi elektronik haberleşme vasıtalarının kullanılması suretiyle doğrudan pazarlama, siyasi propaganda veya cinsel içerik iletimi gibi maksatlarla istek dışı haberleşme yapılamayacak.

Aykırı hareket edenlere 10 bin liradan 100 bin liraya kadar ceza uygulanacak.

Tasarının gerekçesinde, Türkiye’nin AB üyelik süreci ve AB müktesebatına uyum çalışmaları göz önüne alınarak istek dışı elektronik iletiler ile ilgili bölüm önceden izin alma yöntemine göre hazırlandığı belirtildi. Tasarıyla AB tarafından çıkarılan ancak henüz Türk mevzuatına aktarılmayan bazı direktif hükümlerine de yer verildiği kaydedildi.

Kaynak: http://www.milliyet.com.tr/elektronik-ortamda-ticari-faaliyetlere-yeni-duzenleme/ekonomi/sondakika/28.12.2010/1332008/default.htm

written by admin \\ tags:


Yorum yaz