E-Dönüşüm Hizmetleri

E-dönüşüm, bilginin, değerin, varlığın, girişimciliğin ve ihtiyaçların dijital dünyada gerçekleştirilmesi ve hız ile tasarrufun temel bir ihtiyaca dönüşmesi olarak tanımlanabilir.
Özellikle E-fatura, E-arşiv, E-defter ve E-irsaliye hayatımıza girdikten sonra bu terimlere biraz daha aşina olduk.

E-Fatura Uygulama

E-Arşiv Uygulama

E-İrsaliye Uygulama

E-Defter Uygulama