Mar 08

Soruları İndir

Cevapları İndir

Yazar admin \\ tags:

Mar 08

SAYFA 10:

1- B
2- D
3- edebi eserler tarihi olayları yansıtır ve bilgi verir
4- D, D, Y
5- uygarlık tarihini, atom bombasının atılmasını
6- edebi eselerden hareketle bir milletin duygu ve düşüncede geçirdiği evreleri inceler: edebiyat tarihi
Toplumların yaşadıkları olayları sebep-sonuç ilişkisi içinde inceler: tarih
Toplumların yaşamlarını her bakımdan inceler: uygarlık tarihi
Fikir duygu ve hayallerin söz veya yazı ile edebi şekilde ifade edilme sanatıdır: edebiyat

SAYFA 11: Devamını Okuyun »

Yazar admin \\ tags: ,

Şub 03

Kaynak:http://www.edebiyatogretmeni.net/oss_edebiyat_soru_bankasi.htm

Yazar admin \\ tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,